Δυναμομέτρηση

Πως γίνεται η δυναμομέτρηση με δυναμόμετρο χειρός;

Η δυναμομέτρηση γίνεται με την χρήση του δυναμόμετρο χειρός και αξιολογεί την μέγιστη ισομετρική δύναμης της μυϊκής ομάδα ή μιας συνολικής κίνησης. Γίνεται με κατάλληλη σταθεροποίηση και αποτελεί μια μετρήσιμη διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης ή της προόδου του ασθενή.