Πελματογράφημα

Πώς γίνεται ένα πελματογράφημα;

Κατά την εκτέλεση ενός πελματογραφήματος ο εξεταζόμενος πραγματοποιεί στατική και δυναμική ανάλυση με την βοήθεια του πελματογράφου, καθώς και κλινική αξιολόγηση από το φυσικοθεραπευτή για να εντοπιστούν τα ελλείμματα σε όλη την κινητική αλυσίδα. Το πελματογράφημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υψηλές φορτίσεις που ασκούνται στο πέλμα και το χρόνο παραμονής τους, την ισορροπία του ασθενούς σε σχέση με το κέντρο βάρους του σώματός του, την ανάλυση της βάδισης στις διαφορετικές φάσεις στήριξης και αιώρησης καθώς και τη φόρτιση της ποδικής καμάρας.

Τι προσφέρουν οι πάτοι (ορθωτικά πέλματα);

Με την κατασκευή ορθωτικών πελμάτων, διορθώνονται, στηρίζονται ή απλά αποφορτίζονται τα κάτω άκρα καθώς και η σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της μέγιστης απαιτούμενης απόδοσης του σώματος, τόσο στην καθημερινότητα, όσο και κατά την άθληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή κατασκευή των ειδικών ορθωτικών πελμάτων είναι η γνώση της εμβιομηχανικής και παθοεμβιομηχανικής των κάτω άκρων. Αξιολογώντας αυτές τις μετρήσεις και τις πληροφορίες του πελματογραφήματος κατασκευάζονται ειδικά ορθωτικά πέλματα αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Σε ποιες περιπτώσεις βοηθάνε οι πάτοι;

Τα εξατομικευμένα ορθωτικά πέλματα είναι τα πλέον κατάλληλα για την απαλλαγή από τους πόνους των κάτω άκρων που οφείλονται σε συγκεκριμένες παθήσεις, όπως πελματιαία απονευρωσίτιδα, τενοντίτιδα αχίλλειου τένοντα, πτώση μεταταρσίων κεφαλών, φλεγμονές, άκανθα πτέρνης, πλατυποδία, κοιλοποδία, ραιβοποδία, βλαισοπλατυποδία, νεύρωμα Morton, ανισοσκελία, βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσι), οσφυαλγίες, ισχυαλγίες, πόνος στα σφυρά κ.λπ. Ποιο συγκεκριμένα βλέπουμε παρακάτω:

Εφαρμογές στα παιδιά:

 • Ανίχνευση λειτουργικής πλατυποδίας και διόρθωση
 • Διόρθωση ραιβο-βλαισογωνίας πριν την οστική ωρίμανση
 • Ανίχνευση ραιβομεταταρσίου και διόρθωση / πρόληψη

Εφαρμογές στους ενήλικες:

 • Έλεγχος Μετατραυματικών Κακώσεων
 • Κατάγματα πτέρνας με εμπλοκή της αστραγαλικής άρθρωσης
 • Ενδραρθρικά κατάγματα ποδοκνημικής πωρωθέντα σε πλημμελή θέση
 • Αστάθεια ποδοκνημικής συνεπεία ρήξης συνδέσμων
 • Κατάγματα μεταταρσίων
 • Διορθωτικές οστεοτομίες μεταταρσίων

Σύνδρομα Πόνου Κνήμης και Γόνατος:

 • Πόνος από υπέρχρηση των περονιαίων (τενοντίτιδα περονιαίων)
 • Τενοντίτιδα πρόσθιου κνημιαίου
 • Πρόσθιος πόνος στο γόνατο

Χρόνια Σύνδρομα Πόνου του Ποδιού:

 • Χρόνια τενοντίτιδα του αχιλλείου
 • Πελματιαία απονευρωσίτιδα, άκανθα πτέρνης, εξοστώσεις
 • “Βurning feet”
 • Πτώση κεφαλών μεταταρσίων
 • Βλαισός μέγας δάκτυλος (hallux valgus)
 • Διαβητικό πόδι, νευροπαθητικό πόδι

Άλλες Εφαρμογές:

 • Πρόληψη κακώσεων από υπέρχρηση σε αθλητές, στρατιώτες ή επαγγελματίες υποχρεωμένους σε ορθοστάτηση
 • Σύγκριση προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών δεδομένων (π.χ. οστεοτομίες κνήμης)

Τι είναι ο πελματογράφος;

Ο πελματογράφος είναι μια διαγνωστική ιατρική συσκευή, που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια και μπορεί να εφαρμοστεί άφοβα σε ενήλικες και παιδιά.

Αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις και με αυτόν τον τρόπο καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων.

Κατά το πελματογράφημα εντοπίζεται με ακρίβεια την κατανομή βάρους, τις μηχανικές πιέσεις, το χρόνο βάδισης, τον άξονα του σώματος και την ισορροπία του τόσο κατά τη στάση, όσο και κατά τη βάδιση.