Βελονισμός – Ηλεκτροβελονισμός – Ωτοβελονισμός

Τι είναι το βιοϊατρικό μοντέλο βελονισμού;

Το βιοϊατρικο μοντέλο βελονισμού, σεβόμενο τον παραδοσιακό κινέζικο βελονισμό,  βασίστηκε σε δημοσιευμένες έρευνες και κλινικές μελέτες και εφάρμοσε κανόνες βιοϊατρικής επιστήμης για να προσφέρει τα οφέλη του.

Ποιος είναι ο στόχος του βελονισμού;

Στόχος του βελονισμού είναι η ανακούφιση επώδυνων καταστάσεων οποιασδήποτε αιτιολογίας όπως κεφαλαλγία, οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πόνο, ενώ επίσης έχει άριστα αποτελέσματα σε στρες, γυναικολογικές διαταραχές νευρολογικές παθήσεις.
Με την ήπια ένθεση της βελόνας σε κατάλληλα σημεία του σώματος, το νευρικό σύστημα δέχεται ερεθίσματα, και με αυτό τον τρόπο, πετυχαίνεται το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Πως δρα ο βελονισμός;

Ο βελονισμός δεν δρα μόνο τοπικά αλλά συνολικά και ενισχύει την εύρυθμη λειτουργία όλων των συστημάτων του οργανισμού με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως ολιστική μέθοδος και φυσική θεραπεία ακόμα και σε ανθρώπους στους οποίους αντενδείκνυται η φαρμακευτική αγωγή.

Η εφαρμογή του βελονισμού και του ωτοβελονισμού γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας μετά από αξιολόγηση του ασθενή.